23.11.21 Els Elements Sant Boi de Llobregat (Festa Major)

28.5.21 Els Elements Vic (Festa Major del Carrer de la Riera)